20 years of industry experience

Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00

Ilmainen toimitus - Nopeat toimitukset - Turvalliset ostot

     

PFAS i dricksvattnet

En mardrömslik verklighet för invånarna i Ronneby kommun

Clearly of Sweden är ett bolag som tillhandahåller vattenreningsprodukter. Vi startade verksamheten 2004 med mål att hjälpa fler människor att leva hälsosamt genom att rena vårt absolut viktigaste livsmedel – vatten. Vi vet att svenskt vatten inte är så rent som många tror. Våra vattenledningar har många år på nacken och kemikalier och miljögifter har ökat under lång tid. Visst har vi reningsverk och det görs bra saker av duktiga människor, men faktum kvarstår – vårt kranvatten innehåller både läkemedelsrester och skadliga kemikalier. 

 

I denna artikel sammanfattar vi turerna kring det i media kallade Kallingemålet, i vilket invånare i Ronneby kommun stämmer sin kommun efter att ovetandes exponerats för extrema mängder PFAS i dricksvattnet. Artikeln är baserad på forskning om PFAS och aktuell nyhetsrapportering. Du hittar våra källor längst ned på sidan.

 

Turerna kring PFAS-rättegången, där invånare i Kallinge stämmer sin kommun efter att ha exponerats för stora mängder PFAS via dricksvattnet, har varit – och är – många. Då målet ska prövas i Högsta Domstolen har ingen slutgiltig dom fallit, men vi har sammanfattat det som hittills har hänt i ett av de senaste årens mest uppmärksammade rättsfall.

 

Det hela tog sin början i slutet av 2013, då man upptäckte höga halter av perfluorerade alkylsubstanser i dricksvattnet i Kallinge, Ronneby kommun. Det skulle visa sig att de boende, som vid tiden fick sitt dricksvatten från Brantaforsverket, var de hårdast drabbade. Föroreningarnas orsak var det brandskum som tidigare hade använts av Försvarsmakten, när flygflottiljen F17 övade brandsläckning i närområdet. 

När vidden av katastrofen uppdagades, stängde kommunen vattenverket akut. Men för de av kommunens invånare som under åratal konsumerat det förgiftade vattnet, var skadan naturligtvis redan skedd.

De högsta halterna PFAS som någonsin har uppmätts hos en population

Under 2014 och 2015 fick drygt 3700 personer sitt blod undersökt i frivilliga och gratis provtagningar. De halter PFAS man hittade i blodproverna hos de drabbade är bland de högsta som någonsin har uppmätts i en population – över hela världen.

Tingsrätten gav kommuninvånarna rätt

De drabbade kommuninvånarna valde att starta den ideella föreningen PFAS-föreningen och 2016 stämde 165 personer det kommunägda vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik. Dom meddelades under 2021:

 

“Tingsrätten konstaterar i domen att de uppmätta halterna av PFAS i kärandenas kroppar har inneburit en varaktig förändring och försämring av deras kroppar som medför en nedsatt förmåga att kompensera för ytterligare stress samt en ökad mottaglighet för skadliga effekter av annan miljöpåverkan. Kärandenas kroppar och kroppsfunktioner är således i ett sämre tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats för PFAS. Detta måste i sig ses som ett defekttillstånd, dvs. att en fysisk skada har uppstått innebärande ökade hälsorisker och en försämring av kroppens funktion. Defekttillståndet har framkallats genom att kärandena blivit exponerade för PFAS. Kärandena har därmed drabbats av en personskada.”  (Ur Blekinge Tingsrätts dom (2021).

Ronneby Miljö och Teknik blev i och med domen skyldiga att ekonomiskt “kompensera kärandena för personskada i form av förhöjda halter PFAS i blodet innebärande ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen.” 

Domen överklagades 2022 och revs upp av hovrätten som menade att PFAS-halterna visserligen förändrade kropparna, men att det inte fastställts att det i sig resulterat i kroppsskada hos de drabbade.

 

Kampen fortsätter i Högsta domstolen

I maj 2023 kom äntligen beskedet: Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd och kommuninvånarnas kamp för rättvisa och upprättelse kan fortsätta. 

 

Vad utfallet blir i just detta mål vet vi inte ännu. Men det har utgjort en väckarklocka för många. För hur bra koll har vi egentligen på vad vi får i oss via vårt dricksvatten? Idag ligger 30 grundvattentäkter i närheten av brandövningsplatser där man tidigare har använt brandskum med PFAS. Det är inte längre tillåtet, men man ska komma ihåg att PFAS kallas evighetskemikalier av en anledning. Och kanske ännu mer oroande: av de stora mängder PFAS som finns på marknaden i allt från vattenavstötande kläder och skor – stekpannor, skönhetsprodukter och förpackningar, är de allra flesta ännu helt otestade.

 

Om PFAS:

PFAS är det övergripande namnet på tusentals olika ämnen som har tagits fram med syfte att fungera bortstötande på vatten, fett och smuts. De kallas även evighetskemikalier eftersom de är extremt svårnedbrytbara i naturen, de halter vi idag brottas med i mark och vatten har ökat över väldigt lång tid. Detta faktum gör även att de stannar kvar i kroppen länge – de kopplas bland annat till till nedsatt fertilitet, cancer i njurar och testiklar, sköldkörtelsjukdomar, ulcerös kolit och högt blocdtryck (källa: Livsmedelsverkets PM om brandskum och förorenat dricksvatten). 

 

PFAS står att finna i stort sett överallt; i brandskum, möbler och teflon till skor, skönhetsprodukter och regnkläder. 2020 sänkte Livsmedelsverket gränsvärdet för PFAS, men de tillåtna värden är i Sverige betydligt högre än i exempelvis vårt grannland Danmark. Naturskyddsföreningen kämpar för att få dem att sänka gränsvärdet och på så vis tvinga vattenreningsverken att noggrannare undersöka och rena vattnet från PFAS:

 

“Halten kan minskas rejält genom att införa kolfilter i vattenverken som man byter ofta. Det görs på ett fåtal platser i Sverige idag men de rensar inte bort alla PFAS-ämnen. De flesta svenska vattenverken renar inte vattnet från PFAS idag eftersom halterna i dricksvattentäkterna ligger under Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgränser.”  
(källa: Naturskyddsföreningen)


 

Filtrera kranvattnet – vilket vattenreningssystem ska man välja?

Eftersom reningsverken inte har kapacitet att rena vattnet från PFAS är den enda lösningen idag att filtrera sitt vatten i hemmet. På så sätt kan man reducera förekomsten av PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel och andra miljögifter. Vi tillhandahåller olika typer av filter och lösningar, för att du ska kunna få bästa möjliga hjälp att rena just ditt vatten. 

 

Vattnet är mer förorenat på vissa platser, och mindre på andra. Därför är en vattenanalys, genomförd på ett etablerat laboratorium, alltid bästa utgångsläge för den som har egen brunn. Med grund i analysen kan man svara på vilket vattenreningssystem och filtermedia som är lämpligast.

 

Kontaktyta och kontakttid är avgörande; mer filtermedia ökar kontakttiden och därmed även reduktionsförmågan.

 

Genom att välja en produkt med större mängd filtermedia ökar kontaktyta och kontakttid med resultatet i ökad effekt, kapacitet och hållbarhet.

 

Granulerat aktivt kol mot PFAS-föroreningar i dricksvattnet

GAC (granulerat aktivt kol) är ett effektiv filtermedia som reducerar PFAS och andra miljögifter, som industrikemikalier, flamskyddsmedel, mjukgörare i plast, bekämpningsmedel, tillsatser i hygienprodukter, rengöringsmedel och läkemedelssubstanser.

 

GAC finns i olika mängd i de flesta av Clearlys filterpatroner, som Vattenfilterkannorna, Clearly kranfilter, Clearly under diskbänksfilter och Clearly duschfilter.

 

Vi rekommenderar 6- eller 7- stegs kranfilter i vattenrenaren som placeras under diskbänken, eftersom de innehåller mer GAC filtermedia. 7-steg innebär två filterpatroner: 1 Multi Micro 6- steg filterpatron samt GAC aktivt kolfilter. Det innebär en utökad kontakttid mellan filtermedia och vatten, med ökad reningseffektivitet som resultat. I Vattenfilterkannorna sker en långsammare filtrering vilket också gör att fler skadliga partiklar rensas bort. 

 

Vårt mest effektiva system är Reverse Osmosis, omvänd osmos, som reducerar allt som finns i vattnet med upp till 99 %. Vårt Reverse Osmosis-system för hela huset ger, tillsammans med ett återmineraliseringsfilter, ett rent, mjukt, och pH-balanserat dricksvatten. Perfekt för matlagning, dusch och bad – oavsett om ursprunget är egen brunn, kommunalt vatten eller regnvatten. 

 

Vetenskapligt underlag för PFAS i dricksvatten, Livsmedelsverket:

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/pm/2022/pm-2022-vetenskapligt-underlag-for-pfas-i-dricksvatten.pdf 

 

Dom PFAS-målet, tingsrätten:

https://www.domstol.se/nyheter/2021/04/tingsratten-meddelar-dom-i-det-s.k.-pfas-malet-och-ger-karandena-delvis-ratt/ 

 

Aktuell Hållbarhet, Kallingemålet till HD:

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/nyheter/hd-tar-upp-pfas-malet-i-kallinge/ 

 

Aftonbladet om Kallingemålet (2021):

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/860671/domen-om-giftskandalen-i-blekinge-far-stora-konsekvenser 

 

Gränsvärden, PFAS i svenskt dricksvatten, Livsmedelsverket: 

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/dricksvattenproduktion/riskhantering-pfas-i-dricksvatten-egenfangad-fisk 

 

Brandskummet betydelse för spridningen av PFAS i grundvattnet:
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/oonskade-amnen/pfaa/pm-5-13-brandskum-mojlig-forerenare-av-dricksvattentakter.pdf 

 
 
 
 
Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Asiakkaan sisäänkirjautuminen

     

Takaisin alkuun
Tuottaja: Wikinggruppen