20 years of industry experience

Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00

Ilmainen toimitus - Nopeat toimitukset - Turvalliset ostot

     

Vattenkvalitet Göteborg

 

Clearly of Sweden är ett bolag som tillhandahåller vattenreningsprodukter. Vi startade verksamheten 2004 med mål att hjälpa fler människor att leva hälsosamt genom att rena vårt absolut viktigaste livsmedel – vatten. Vi vet att svenskt vatten inte är så rent som många tror. Våra vattenledningar har många år på nacken och kemikalier och miljögifter har ökat under lång tid. Visst har vi reningsverk och visst görs bra saker av duktiga människor, men faktum kvarstår – vårt kranvatten innehåller både läkemedelsrester och skadliga kemikalier. Här är våra synpunkter, baserade på forskning och aktuella nyheter om Göteborg kranvatten och kvalitet.

Göteborgs dricksvatten & kranvatten – går det att lita på?

Göteborgare uppmanas att låta kranen spola en stund innan vattenglaset fylls upp. Anledningen? Det gamla VA-nätet. När vattnet står stilla i de gamla rören fäller de både bly och nickel som följer med ut när kranen öppnas. Båda dessa metaller är direkt skadliga vid förtäring. Nickel är cancerframkallande, medan bly kan ge skador på nervsystemet – även vid låga doser:

 

“Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna.” (Kemikalieinspektionen: https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-material/metaller )

 

Det gamla VA-nätet, som förnyas i alltför långsam takt vållar alltså problem i göteborgska hem. En annan källa till funderingar på om vattnet är så rent som det påstås vara, är råvattnet och var det hämtas.

 

Säkert dricksvatten från Göta älv?

Göteborgarna får sitt dricksvatten från Sveriges längsta älv – Göta älv. På sin väg från norska Trysil passerar vattnet bland annat genom Vänern och förbi flertalet stora industrier, motorvägar och jordbruk. Det är främst industrierna som orsakar de största problemen med förorening av vattnet, när de via avloppsvattnet når älven. 

 

“När kvaliteten på älvens vatten är sämre än den ska vara för att vi ska kunna använda det till att göra dricksvatten, kan vi välja att inte använda Göta älv som vattentäkt. |...] Som ett led i att leverera säkert dricksvatten till göteborgarna stänger vi vårt råvattenintag från Göta älv flera gånger i veckan, när vattnet inte håller den kvalitet som vi önskar.”

 

Vi tycker att vi alla förtjänar tydlig information och kunskap om de hälsorisker vi dagligen utsätts för: risker som ofta ignoreras eller göms undan. Det enda sättet att säkerställa att det kranvatten man använder och det dricksvatten man konsumerar är friskt och fritt från kemikalier och miljögifter är att filtrera det i hemmet. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda möjligheten att rena sitt vatten redan i kranen. 

 

Lästips om Göteborgs dricksvatten och kranvatten:

Om Göteborgs råvattenintag från Göta älv, från Göteborg Stad

https://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/ravatten/ravatten-fran-gota-alv 

 

Om kemikalier (trikloretylen), Länsstyrelsen

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd93619a/1535032535941/TVL-info%202014:2%20Nya%20regler%20om%20trikloretylen.pdf 

 

Om bristerna i Göteborgs VA-system, GP

https://www.gp.se/ledare/vad-g%C3%B6r-du-om-det-pl%C3%B6tsligt-inte-kommer-vatten-ur-kranen-1.50469077 

 

Om råvattnet från Göta Älv, utredning

https://www.gotaalvvvf.org/download/18.1f3e068a16dd2c941ad22bee/1571235009106/Fakta%20om%20G%C3%B6ta%20%C3%A4lv%201996_inskannad.pdf 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/ravatten/ravatten-fran-gota-alv 

 

Om föroreningar, Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/luftfororeningar-och-dess-effekter/fakta-om-metaller-i-luft/ 

 

Karta över förorenade områden i Sverige, varav flertalet rödmarkerade områden ligger efter Göta älv från Vänern till Göteborg

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c 

Vad kan du som privatperson göra för att förbättra din egen vattenkvalitet?

Eftersom reningsverken idag inte klarar av att filtrera bort alla skadliga ämnen från vårt kranvatten är den enda nuvarande lösningen vattenrenare och vattenfilter för hemmabruk. På så sätt kan man reducera och minimera de föroreningar som kan vara skadliga för vår hälsa. Clearlys multifiltermedia renar vattnet i flera steg, bland annat med granulerat aktivt kol som är det enda som fungerar effektivt på allt från läkemedelsrester till kemiska föreningar.

 

Det är enkelt att rena ditt dricksvatten i hemmet. De flesta börjar med krantoppfilter till kranen i köket, eller en vattenfilterkanna. Produkterna är smidiga att installera och komma igång med direkt. Vill du även duscha rent och slippa föroreningar i vattenångan, rekommenderar vi ett duschfilter. Även det är enkelt att installera, det tar bara ett par minuter.

 

Välkommen till ett renare liv för dig och din familj!

Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Asiakkaan sisäänkirjautuminen

     

Takaisin alkuun
Tuottaja: Wikinggruppen