20 years of industry experience

Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00

Ilmainen toimitus - Nopeat toimitukset - Turvalliset ostot

     

Artikel ur dagens Nyheter 2010-10-19

Giftläckaget i Rosersberg går att spåra i dricksvattnet hos närmare en halv miljon människor. Vattenprover vid Görvälnsverket, som förser hela norra Stor-Stockholm med dricksvatten, visar att giftet PFOS tar sig genom Mälaren till kökskranarna.

Räddningstjänstens brandskum boven 

Räddningsverkets nedlagda skola i Rosersberg pekas ut av experter som en av källorna till den giftiga kemikalien PFOS. Det berättade DN om i gårdagens tidning. Tidigare ingick ämnet i brandskum, något som användes frekvent på övningsfältet vid Rosersbergsviken. En annan källa är Halmsjön vid Arlanda. Även den har förorenats till följd av det brandskum som räddningstjänsten använt på flygplatsen. I Halmsjön råder fiskeförbud sedan två år. Sigtuna kommun väntar fortfarande på analysproverna från fisken i Rosersbergsviken. Det är inget akut läge, men vi ser väldigt allvarligt på att Mälaren förorenas, säger Per Ericsson, vattenexpert på Norrvatten. Görvälns vattenverk drivs av Norrvatten och ägs av kommunerna i norra Stockholm.

Totalt försörjer vattenverket cirka en halv miljon människor med färskvatten. Vattenintaget ligger i östra Mälaren vid Görvälnfjärden. Där blandas vatten från både västra och norra Mälaren, där Rosersbergsviken ligger. I vintras upptäckte Norrvatten att giftet även finns i i dricksvattnet, om än i väldigt låga halter. Halten var 6 nanogram per liter vatten. EU:s riktvärde för dricksvatten är 300 nanogram per liter. – Halterna är extremt låga och utgör ingen risk för hälsan, men vi vill inte ha det alls i vårt vatten, säger Per Ericsson. En av giftkällorna som pekas ut är räddningsverkets nedlagda skola i Rosersbergs.

Inte långt därifrån mynnar också Märstaån ut i Mälaren, även den en PFOS-källa. Enligt de experter som utrett frågan vid IVL Svenska miljöinstitutet kommer det från Halmsjön, som tar emot dagvatten från Arlanda flygplats. Men det finns också andra källor till PFOS i samhället. – Det är en olycklig omständighet att det ligger två källor så nära varandra, säger Andreas Woldegiorgis, en av författarna till IVL:s studie. – Att vi spårar giftet i dricksvattnet tyder på att ämnet sprider sig i hela norra Mälarbassängen, säger han. PFOS är inte akut giftigt. Däremot byggs det upp i kroppen där det kan få en kronisk påverkan på hälsan. Det är cancerframkallande, försämrar fertiliteten, och djurförsök visar att det påverkar immunförsvaret negativt.

Även om halterna inte överskrider gränsvärdet anser också Kemikalieinspektionen att man ska undvika att få ämnet i dricksvatten. – Jag tycker det är rimligt att man ändrar vattenintaget. Längre ut i Mälaren blir utspädningen större, säger Ulf Rick, kemist på Kemikalieinspektionen. Men det kan kosta hundratals miljoner kronor. Ändå finns i dag inga lagliga möjligheter för Norrvatten att i stället tvinga staten att sanera marken i Rosersbergsviken. – Principen borde vara att den som förorenar också ska ta rätt på det, säger Per Ericsson.

Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Asiakkaan sisäänkirjautuminen

     

Takaisin alkuun
Tuottaja: Wikinggruppen