20 years of industry experience

Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00

Ilmainen toimitus - Nopeat toimitukset - Turvalliset ostot

     

Vanliga frågor om vattenrening & Clearly

 

Frågor och svar om filter

 Hur ofta behöver jag byta filter?

Hållbarheten på Clearlys filter är betydligt längre än andra märken på marknaden beroende på vilken produkt som det gäller. Allmänt är hållbarheten ca 12-36 månader beroende på vattenkvalitet. Vi rekommenderar att byta filterpatron inom denna tidsperiod.

 Hur byter jag filter?

Filterbyte sker regelbundet och enkelt. Instruktioner finns angivet i manualen för respektive produkt som finns på webbsidan. Det går förstås även utmärkt att kontakta Clearlys kundsupport på telefon: 031 69 01 00 så hjälper vi dig gärna!

 

Om vattenkvalité

 Behöver jag filtrera kommunalt vatten?

Ja, filtrering behövs i synnerhet för kommunalt vatten! Det finns många skadliga ämnen som t.ex. kemikalier, fluorid, läkemedelsrester, m.m. även i många kommunala vatten.

Idag finns inga lagkrav i Sverige för kontroll av skadliga och giftiga ämnen i kommunalt dricksvatten. Exempel på giftiga ämnen i vattnet är olika kemikalier och bekämpningsmedel från jordbruk och industri. Det finns inte heller kontroll för t.ex. läkemedelsrester som idag kraftigt ökar i svenskt kranvatten. Sverige har dessutom även omfattande och växande problem med alltför gamla vattenledningar runt om i landet.

Kontrollen av svenskt dricksvatten är för dålig anser miljömedicinska forskare. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel med en beräknad konsumtion på 2-2,5 liter per person och dag. Denna höga konsumtion innebär att mycket låga halter av föroreningar kan resultera i ett stort intag av olika föroreningar som t.ex. kemikalier, vilket i sin tur innebär hälsorisker.

Dagligen förekommer det att någon kommun i Sverige har restriktioner för att inte dricka vattnet på grund av t.ex. förhöjda värden av koliforma bakterier. Under de senaste åren har det rapporterats om problem med kemisk förorening i kommunalt dricksvatten, antalet rapporter om försämrat dricksvatten har fördubblats. Det är därför angeläget att filtrera och rena sitt dricksvatten för att undvika bland annat hälsofarliga kemiska föroreningar. Problemet är oftast att läkemedelsrester inte anges i vattenanalyser och definitivt inte från kommunen. Så ja - att filtrera ditt vatten är en bra idé.

 Om mitt vatten smakar gott och ser rent ut behöver jag väl inte rena det?

God smak behöver inte betyda att vattnet inte innehåller skadliga ämnen.

Det är viktigt att komma ihåg att t.ex. kemikalier varken syns, känns eller smakar något, likaså är det med läkemedelsrester. Trots allt finns det mycket av dessa substanser och kemikalier i det kommunala vattnet även om det smakar gott. När du filtrerar ditt kranvatten renar du det från kemikalier och andra skadliga föroreningar.

 Hur vet jag om jag behöver rena vattnet?

Det finns inte längre något 100% rent vatten i våra kranar, inte ens i Sverige. Allt vatten är mer eller mindre förorenat. Möjligtvis kan man hitta rent vatten om man borrar sig 40 meter ned i Antarktis is dit mänskliga föroreningar inte har nått. Allt vatten behöver egentligen renas beroende på vad som finns i det, vilket kan variera från kommun till kommun eller egen brunn. Det sker förändringar i vattnet över tid. Har man små barn i familjen borde det vara ett absolut måste att filtrera sitt vatten eftersom små barn inte tål t.ex. kemikalier i den omfattning som äldre gör. Om man väljer att inte filtrera sitt vatten är det våra organ som är filtret.

Vattenrening handlar om att vidta åtgärder för god hälsa och välbefinnande genom att minska den mängd skadliga föroreningar som finns i kranvatten – även i svenskt kranvatten.

Det finns mer miljögifter i svenskt dricksvatten än man tidigare trott. De flesta miljögifter som hittats i svenskt kommunalt dricksvatten har upptäckts av en slump. Nu vill Vattenmyndigheterna och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) se ett nationellt kontrollprogram för dricksvatten. Förra året fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att undersöka spridningen av miljögiftet PFAS, vilket är ett samlingsnamn för ca 5000 industriellt framställda högfluorerade ämnen. Undersökningen har visat att PFAS förekommer i tre av fyra av de undersökta vattentäkterna.

Vi rekommenderar att du gör ett test genom att skicka ett vattenprov till ett oberoende NSF-certifierat laboratorium. Därefter är det upp till dig om du vill rena ditt vatten.

 Jag vill avlägsna skadliga ämnen i vattnet, hur filtrerar jag bort dem?

Filtrering är en teknologi som handlar om att välja rätt filtermedia med utgångspunkt av vattenkvalitet, samt att det sker en bra kontakttid mellan vatten och filtermedia. Längre kontakttid ger ökad rening och därmed bättre resultat. Kranfilter, krantoppfilter, underdiskbänkfilter, vattenfilterkannor och duschfilter är t.ex. några exempel på effektiva produkter med lång hållbarhet som är enkla att montera när det gäller kommunalt vatten. För att hitta den bästa lösningen för egen brunn rekommenderar vi att du gör ett test genom att skicka ett vattenprov till ett oberoende NSF-certifierat laboratorium. Därefter kan du ringa vår kundsupport på telefon: 031 69 01 00 så hjälper vi dig att enkelt hitta rätt produkt beroende på provresultaten!

 Varför talas det ingenting i media om skadliga ämnen i vattnet?

Det handlar i stort sett om att det inte är något prioriterat område för politiken och dessutom är det en stor investering som måste ske. Mestadels av vårt vatten går till industri och annan verksamhet. Det är upp till var och en, som inom allting, att ansvara för sitt välbefinnande och hälsa. I många länder är vattenreningsindustrin mycket omfattande. Reningen sker numera successivt, även i Sverige, i takt med att människor blir medvetna om hur dålig kvalitén är på vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Media har haft många viktiga utspel kring dricksvatten. Nyligen pratades det om att över 1,5 miljoner svenskar har kranvatten som är tydligt förorenat av giftiga PFAS-ämnen. Så det har talats om det i media, men inte lika mycket som det borde kan man tycka! Här finns ett par artiklar: https://www.clearlyofsweden.se/info/press-studier/

 

Kunskap om vatten & hälsa

 Varför ska jag filtrera mitt vatten?

Vattenrening handlar om att vidta åtgärder för god hälsa och välbefinnande genom att minska den mängd skadliga föroreningar som finns i svenskt kranvatten. Vikten av att konsumera ett så rent vatten som möjligt har stor påverkan på ditt välbefinnande och hälsa på kort och lång sikt, därför är det viktigt att använda vattenreningsfilter! Det är minst lika viktigt att konsumera rent vatten som att äta hälsosamt och träna regelbundet. Eftersom som vi väljer mat med omsorg är det förstås lika viktigt att välja vårt viktigaste livsmedel med omsorg. Likaväl som vi är en produkt av vad vi äter, gäller det förstås också vår konsumtion av ett rent vatten.

I varje glas vatten du tappar upp finns det en mängd olika föroreningar t.ex. klor och andra kemikalier, bly, koppar, järn, kvicksilver, arsenik, uran, bekämpningsmedel och läkemedelsrester från mediciner som t.ex. antidepressiva, p-piller och antibiotika. Du förstår säkert att dessa föroreningar påverkar hälsan negativt, läs artiklar och fördjupningar som finns på Clearly´s sida. I många kommuner innehåller dessutom kranvattnet rester av antibiotika, morfin och östrogen.  Kvalitén på vårt kranvatten påverkar självklart vår hälsa! Faktum är att gamla vattenledningar, kemikalier, tungmetaller, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, förändrade normvärden, samt ökande miljöhot har idag stor negativ påverkan på kvalitén av svenskt kranvatten. Eftersom reningsverken idag inte klarar av att få bort alla skadliga ämnen från vårt kranvatten är det därför upp till var och en att själv skaffa vattenrenare och vattenfilter för reducera och minimera föroreningar som finns i svenskt kranvattnet och som kan vara skadliga för vår hälsa.

Därför bör du filtrera ditt kranvatten: när du filtrerar ditt kranvatten renar du det från kemikalier och andra skadliga föroreningar som varken syns, känns eller smakar något. Genom att ta bort skadliga föroreningar är filtrerat vatten betydligt bättre för dig och din hälsa än ofiltrerat vatten. Filtrerat vatten är betydligt mer prisvärt och mycket bättre för miljön än vatten på flaska. Här är viktiga anledningar till att rena ditt vatten, du:

  • Avlägsnar många skadliga föroreningar.
  • Minskar avfall i miljön.
  • Får många hälsofördelar.
  • Får mer än 200 gånger billigare vatten än buteljerat vatten.
  • Sparar pengar och miljön.

Clearlys vattenrenare utnyttjar det senaste inom vattenteknik och reducerar därmed många föroreningar som kan vara skadliga för dig och din familjs hälsa. Det gör det vanliga kranvattnet till ett bättre, godare och hälsosammare dricksvatten.

 Är det farligt att filtrera mitt vatten?

Nej, filtrering tillsätter ingenting till vattnet, enbart reducerar och tar bort föroreningar som inte borde finnas i det.  Det är därför filtrering och vattenrening är en mycket viktig hälsoaspekt på kort och lång sikt. Ingen har någonsin blivit sjuk eller dålig av renat vatten. Miljontals människor och djur runt om i världen har däremot blivit dåliga av att inte filtrera och rena sitt vatten och dessutom fått ännu värre komplikationer. Den långsiktiga effekten av att inte filtrera sitt vatten kan medföra skadliga hälsoeffekter. Vattenreningsteknologin har utvecklats under mer än 100 år och inga studier har någonsin visat på annat än positiva hälsoeffekter.

 Varför är det ännu viktigare att filtrera vattnet om jag är gravid?

Om det är någon gång under livet som du ska tänka särskilt mycket på dricksvattnets innehåll och kvalitet så är det under en graviditet. Om vårt kranvatten ska vara helt fritt från onödiga kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller, läkemedelsrester, bakterier, parasiter och virus så är det upp till oss själva att skaffa vattenrenare, vattenfilter och kolfilter.

När du är gravid eller ammar är det extra viktigt att vara uppmärksam på vad du får i dig. Genom graviditet och amningen tar din bebis del av ditt vattenintag. När du sedan börjar ge ditt barn vatten, välling och gröt m.m. bör du se till att vattnet har bästa möjliga kvalitet genom att filtrera det. Använd Clearlys vattenrenare, vattenfilter och kolfilter. Filtrerat rent vatten är den bästa måltidsdrycken för ditt barn.

Ge de små en hälsosam start och goda vanor redan tidigt i livet. Tänk på att barn är aktiva och behöver fylla på med vätska ofta och var noga med att ditt barn alltid badar och duschar i ett klorfritt vatten. Montera vattenfilter i kran och dusch så slipper du oroa dig.

 Försvinner vattnets mineraler när jag renar det?

Inga mineraler går förlorade när man väljer t.ex. Clearlys krantoppfilter, vattenfilterkannor, kranfilter, underdiskbänkfilter och duschfilter.

(Mineraler förloras endast med tekniken “Reverse Osmosis”, d.v.s. Omvänd Osmos. Genom den tekniken används används ett membran som enbart släpper igenom vattenmolekyler medan alla joner och föroreningar separeras bort. Oftast används denna teknik när det finns t.ex. salt i vatten eller andra föroreningar som innebär att vattnet är otjänligt. Då kan det vara klokt att återmineralisera vattnet för att få tillbaka en god smak.)

 Hur är vattenkvaliten i våra största städer?

Både Stockholm, Göteborg och Malmö har tyvärr brister i vattenreningen i det kommunala vattennätet. Vi har samlat mer information på våra sidor för vattenkvalitet i Stockholm respektive Göteborg och Malmö.

 

Produktfrågor

Vilken vattenreningsprodukt ska jag välja?

Det tre vanligaste och enklaste produkterna är: Krantoppfilter, duschfilter och vattenfilterkanna. Börja där. Du är också varmt välkommen att kontakta Clearlys kundsupport på tel: 031 69 01 00 så hjälper vi dig att enkelt hitta rätt produkt!

Filtrering är en teknologi som innebär att välja rätt filtermedia med utgångspunkt av befintlig vattenkvalitet. Kontaktyta och kontakttid är avgörande för reningsresultatet mellan vatten och filtermedia. Längre kontakttid mellan filtermedia och vatten ger ökad effektivitet och kapacitet. En aktuell vattenanalys är alltid bästa utgångsläget för att veta vilket vattenreningssystem och filtermedia som är lämpligast. Clearlys krantoppfilter, kranfilter, underdiskbänkfilter och duschfilter ger utmärkt reduktion om vattnet inte är otjänligt. Desto mer filtermedia det finns i produkten ju bättre rening och resultat, men det beror på dina behov.

Vad är det för skillnad på Clearlys premiumfilter jämfört med andra märken?

Micro Multi flerstegsvattenrening är unikt effektiv med bred reduktion och med upp till 50 gånger längre livslängd än andra märken. Den har unik design och är mycket enkel att montera och använda!

Clearlys filter har upp till 50 gånger längre hållbarhet och är betydligt bättre på att filtrera bort skadliga ämnen jämfört med lågprismärken. De flesta lågprisalternativen från t.ex. Kina saknar de viktiga internationella certifieringarna som våra produkter har. Clearlys GAC-filter motsvarar kraven för ANSI 42 NSF-certifiering och KDF-filtren uppfyller kraven för ANSI 61/42 NSF-certifiering. Clearly 2-stegs 1 microns filterpad har ISO 9001-godkänd tillverkare.

Du är också varmt välkommen att kontakta Clearlys kundsupport på tel: 031 69 01 00 så hjälper vi dig att enkelt hitta rätt produkt!

Finns det granulerat kol i era filter och vad är det bra för?

Ja, Clearly har valt det exklusivaste granulerade aktiva kolet av hög kvalité som är tillverkat av kokosnötskal vilket ger den bredaste kontaktytan. Det avlägsnar effektivt skadliga ämnen från vattnet samtidigt som det är organiskt och miljövänligt. Du är också varmt välkommen att kontakta Clearlys kundsupport på tel: 031 69 01 00 så hjälper vi dig att enkelt hitta rätt produkt!

GAC (granular active carbon) i kolfiltermedia är allmänt använt och erkänt för att effektivt ta bort eller reducera ett stort antal föroreningar såsom klor, läkemedelsrester och många olika kemikalier. Clearlys kolfiltermedia är extremt poröst och har en stor bred yta för att samla upp föroreningar. Det använder sig av finfördelat kol av kokosnötskal som är det mest effektiva för att ta bort kemikalier. Clearlys kolfilter är därmed tillverkat av kokosnötskal som erbjuder avsevärt större antal av mikroporer än andra kolsorter i andra kolfilter. Det är effektivare än andra kolfilter i att ta bort t.ex. THM:er och andra kemikalier som finns i kommunalt svenskt kranvatten. Eftersom vår REDOX-media i Clearlys vattenrenare och vattenfilter fungerar genom att ta bort klor innan det kommer i kontakt med kolmedian så förstörs inte filtreringskapaciteten, utan kan koncentreras effektivare på de organiska föroreningarna. Vattnet passerar slutligen genom ytterligare en mikrofilterpad för borttagande av andra oönskade partiklar. Slutresultatet i Clearlys filtermedia ger en omfattande reduktion och eliminering av en bred mängd föroreningar som kan vara skadliga för vår hälsa. Clearly för maximal vattenrening!

Hur vet jag att era produkter fungerar?

Clearly har partnerskap med flera väletablerade internationella amerikanska företag t.ex. inom utveckling, tillverkning, produktion, tester och studier. Företagen har mer än 30 års erfarenhet och expertis av tillverkningsindustrin inom vattenreningsteknologi. Filtermedia och produkter är alltså kontrollerade, testade och certifierade efter internationell och amerikansk hög standard samt ANSI/NSF-standard. Vår filtermedia och produkter är ISO 9001-2008-certifierade m.m.

Clearly of Sweden förlitar sig på NSF-komponenter och certifieringsmedier för filtreringsmedier (standard 42, 61 och 44) för att tillverka vattenfiltreringssystem. Clearly of Swedens filtermedia testar systemprestanda genom NSF-certifierade laboratorier för vattentestning för att säkerställa produktens kvalitet och säkerhet (standard 53, 62, 58, 177).

Clearly of Sweden uppmuntrar konsumenterna att oberoende genomföra vattenprovning genom NSF-certifierade laboratorier för att säkerställa högsta kvalitet. Inga två geografiska vattenkällförhållanden är exakt likadana. Att enbart förlita sig på certifiering representerar inte nödvändigtvis ett visst vattenförhållande.

Clearlys produkter är certifierade av hög standard vilket betyder att de lever upp till de internationella kraven som begärs. Några av våra utländska kunder är t.ex. Harvard University, Pfizer och American Airlines och de har höga krav på bra vatten. Vi har noggrant valt ut de bästa komponenterna för att ge dig det mest hälsosamma vattnet på marknaden!

Kan jag spola varmvatten i era vattenreningsprodukter?

Clearly har duschfilter som är gjorda med en speciell filtermedia just för varmt vatten upp till 42 grader. När det avser vanliga vattenfilterkannor, kranfilter, underdiskbänkfilter, m.m. är det oftast ingen som föredrar att dricka varmt vatten från kranen. Om varmvatten spolas vid korta tillfällen skadas inte filtermedian. Att spola varmvatten ofta är däremot inget som rekommenderas bortsett från Clearlys duschfilter.

Kan jag använda era vattenreningsprodukter i andra länder?

Clearlys filtermedia och vattenreningsystem är lika effektiva i alla länder. Det är förstås alltid bra att veta om vattnet är stadsvatten eller från egen brunn, eftersom filtermedia varierar beroende på om vatten är tjänligt eller otjänligt. Det är alltid bra att t.ex. ta med en vattenfilterkanna på sina resor utomlands. Du är alltid välkommen att kontakta kundsupport på tel: 031 69 01 00 så hjälper vi dig gärna i alla dina frågor, behov och önskemål!

 

Prissättning & reklamation

Varför är era produkter dyrare än på andra ställen?

Clearly har marknadens högsta kvalitet på filtermedia och komponenter, vilket innebär innovativ vattenrening med extremt överlägsen effektivitet, kapacitet och hållbarhet.

Clearly of Sweden förlitar sig på NSF-komponenter och certifieringsmedier för filtreringsmedier (standard 42, 61 och 44) för att tillverka vattenfiltreringssystem. Clearly of Swedens filtermedia testar systemprestanda genom NSF-certifierade laboratorier för vattentestning för att säkerställa produktens kvalitet och säkerhet (standard 53, 62, 58, 177).

Clearly of Sweden garanterad prestanda uppmuntrar konsumenterna att oberoende genomföra vattenprovning genom NSF-certifierade laboratorier för att säkerställa högsta kvalitet. Inga två geografiska vattenkällförhållanden är exakt likadana. Att enbart förlita sig på certifiering representerar inte nödvändigtvis ett visst vattenförhållande.

När det t.ex. gäller kinesisk GAC (granular active carbon) var det en skandal som visade att kolet som fanns i Kinas vattenreningsprodukter var radioaktivt. Fortfarande följer Kina inte de internationella certifieringarna och krav som gäller för tillverkning av vattenfilter och filtermedia. Clearly-produkter är säkra, certifierade och har betydligt längre hållbarhet än sådana lågprisalternativ. Din hälsa är det viktigaste för oss, därför väljer vi kvalitativa komponenter! Clearly har en mycket kunnig och hjälpsam kundsupport på: 031 69 01 00 som hjälper dig i alla dina vattenreningsfrågor.

Hur hanterar ni eventuella reklamationer?

Är produkten defekt kan du reklamera den omgående. Om du har installerat en produkt felaktigt så kommer den inte fungera, då kan du ta hjälp av vår kundsupport på tel: 031 69 01 00 så hjälper vi dig att lösa ditt problem. Clearly har dessutom en extremt liten felprocent i produktionen som är lägre än 1 %, vilket innebär väldigt få reklamationer.

 

Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Asiakkaan sisäänkirjautuminen

     

Takaisin alkuun
Tuottaja: Wikinggruppen